Thành hoàng

Thần Long Đỗ Cover Vuông

Thần Long Đỗ

Tên gọi Long Đỗ (龍肚) hay Long Độ, còn được gọi là thần Bạch Mã (白馬), là vị Thành hoàng đất

Thần Bạch Hạc

Thần Bạch Hạc

Nguồn gốc Thần Bạch Hạc thực tế là nhân vật lịch sử huyền thoại thời

Bản sao của Chúa Bà Năm Phương

Bà Chúa Năm Phương

Giới thiệu chung Chúa Bà Ngũ Phương là một vị Thánh Mẫu có quyền năng trong tín ngưỡng thờ

Trần Liễu

Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Trần Liễu)

Trần Triều Vương Phụ An Sinh là anh ruột của Trần Cảnh, cha ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người tài giỏi, một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Trần, từng được vua Trần Thái Tông phong chức Úy Phụ Quốc và đi xứ Thanh dẹp giặc.

dinh-lang-Tho-Binh

Thành hoàng

Thành hoàng (chữ Hán: 城隍) là vị thần được tôn thờ chính trong đình làng