Cô Bé Đèo Kẻng
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong

Cô Bé Đen
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đen

Giới thiệu Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn

CÔ CHÍN THƯỢNG NGÀN
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Chín Thượng Ngàn là vị thánh cô nổi tiếng linh thiêng

Cô Nhất Vân Đình
Thần linh Tứ Phủ

Cô Nhất Vân Đình

Giới thiệu Cô Nhất Vân Đình là vị tiên cô nằm trong hệ thống

Chầu Bé Bắc Lệ
Thần linh Tứ Phủ

Chầu Bé Bắc Lệ

Giới thiệu Chầu Bé Bắc Lệ là vị thánh chầu rất linh thiêng và

Cô bé sapa (Meme (Vuông)) (900 × 600 px) (2)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Sa Pa

Thần tích Trong Tứ Phủ thánh cô, Cô Bé Sapa là cô bé bản

Cô Đôi Cam Đường Vuông (1640 x 924 px) (900 × 600 px)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Đôi Cam Đường

Cô Đôi Cam Đường là điển hình cho một nhân thần chịu thương, chịu

Cô Bé Đông Cuông
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đông Cuông

Thần tích Cô Bé Đông Cuông vị thánh cô linh thiêng chốn thượng ngàn,dân

Cô Mười Đồng Mỏ CN (Meme (Vuông)) (900 × 600 px)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Mười Mỏ Ba

Cô Mười Đồng Mỏ hay còn gọi là cô Mười Mỏ Ba, khi ngự

Cô Chín Sòng Sơn (900 × 600 px)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Sòng Sơn

Cô Chín trong Tứ phủ thánh nổi tiếng mang nhiều quyền phép, xinh đẹp,

Vương Cô Đệ Nhị (Meme (Vuông)) (900 × 600 px) (1)
Thần linh Tứ Phủ

Đệ Nhị Vương Cô

Sơ lược về Đệ Nhị Vương Cô Vương Cô Đệ Nhị Nhà Trần là con