Cô bé sapa (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Sa Pa

Thần tích Trong Tứ Phủ thánh cô, Cô Bé Sapa là cô bé bản

Cô Đôi Cam Đường Vuông (1)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Đôi Cam Đường

Cô Đôi Cam Đường là điển hình cho một nhân thần chịu thương, chịu

CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đông Cuông

Thần tích Cô Bé Đông Cuông vị thánh cô linh thiêng chốn thượng ngàn,dân

Cô Mười Đồng Mỏ CN (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Cô Mười Mỏ Ba

Cô Mười Đồng Mỏ hay còn gọi là cô Mười Mỏ Ba, khi ngự

Cô Chín Sòng Sơn (Meme (Vuông)) (1)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Sòng Sơn

Cô Chín trong Tứ phủ thánh nổi tiếng mang nhiều quyền phép, xinh đẹp,

Vương Cô Đệ Nhị (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Đệ Nhị Vương Cô

Sơ lược về Đệ Nhị Vương Cô Vương Cô Đệ Nhị Nhà Trần là con