Cover vuông Chúa Bà Ngũ Hành
Thần linh Tứ Phủ

Chúa Bà Ngũ Hành

  Trong tín ngưỡng thờ nữ thần, thờ Mẫu tại Việt Nam, nếu như

Bà chúa Lộc Vuông
Thần linh Tứ Phủ

Lộc Hoa Công Chúa

Bà Chúa Lộc là một nhân vật lịch sử có thật, đã góp công lớn

Bà chúa Kho Vuông
Thần linh Tứ Phủ

Bà Chúa Kho

Hình tượng Bà Chúa Kho rất độc đáo trong hệ thống các thần linh

Mẫu Thượng Thiên
Thần linh Tứ Phủ

Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên (Thanh Vân Công Chúa)

Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên hay còn gọi với các tên là Mẫu Cửu Trùng Thiên, Mẫu Cửu, Thiên Thanh Công Chúa, Thanh Vân Công Chúa, Lục Cung Vương Mẫu, Mẫu Trùng Thiên, Thánh Mẫu Cửu Trùng.