Thiền sư An Thiền

Giới thiệu


Thiền sư An Thiền, hiện nay chưa rõ năm sinh và năm viên tịch của Ngài. Ngài là tác giả của cuốn sách Tam Giáo Thông Khảo.

Tác phẩm


Sách Tam Giáo Thông Khảo cũng có tên Đạo Giáo Nguyên Lưu, được biên tập vào khoảng giữa thế kỷ thứ mười chín, trong thời gian vua Thiệu Trị còn tại vị. Thiền sư An Thiền trụ trì tại chùa Đại Giác ở làng Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sách Tam Giáo Thông Khảo gồm ba quyển. Có lẽ sách được in năm 1845, bởi vì đầu sách có một bài tựa ký tên Nguyễn Đại Phương, viết vào năm 1845.

Quyển thứ nhất nói về đạo Phật, gồm có những mục sau đây:

 1. Phụng chiếu cầu pháp: Việc du học của Thiền sư Tính Tuyền Trạm Công.
 2. Bản Quốc Thiền Môn kinh bản: Các bản kinh khắc ở Việt Nam.
 3. Đại Nam Thiền Học Sơ Khởi: Khởi thủy Thiền học Việt Nam.
 4. Đại Nam Phật Tháp: Các tháp Phật ở Việt Nam.
 5. Vô Ngôn Thông truyền pháp: Thiền phái Vô Ngôn Thông.
 6. Danh chấn triều đình: Các Cao tăng nổi tiếng ở triều đình.
 7. Lê Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Tiền Lê.
 8. Lý Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Lý.
 9. Trần Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Trần.
 10. Tỳ-ni-đa-lưu-chi truyền pháp: Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi.
 11. Tuyết Đậu truyền pháp: Thiền phái Thảo Đường.
 12. Những việc thần bí liên quan đến các Thiền sư Việt Nam qua các triều đại.
 13. Danh từ Phật học và các thần thoại Phật giáo ở Trung Hoa và Việt Nam.

Quyển thứ hai và quyển thứ ba nói về Khổng và Lão giáo.

Tham khảo


 • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
 • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
4/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Thiền sư An Thiền

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *