Hưng công/Tu tạo/Quán  tề/Bi kí

Hưng công/Tu tạo/Quán  tề/Bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng công/Tu tạo/Quán  tề/Bi kí
興功/修造/館齊/碑記
Kí hiệu: 7495/7496/7497/7498
Thác bản bia xã Song Mai huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣雙梅, sưu tầm tại quán xã Bạch Mai tổng Văn Cú huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 125 cm, gồm 50 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: Đỗ Tông Nguyên 杜宗元; chức vị: Tri huyện An Dương, Vương phủ Thị nội văn chức.
Người viết: Phạm Liên 范璉; học vị: Sinh đồ; chức vị: Xã chánh.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Tuất, các thiện nam tín nữ hai xã Song Mai và Vĩnh Khê huyện An Dương cùng đóng góp tiền của để xây dựng một ngôi quán ngói gồm 3 gian 2 chái. Bia ghi tên người đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)