Kiến Phúc Giáp Thân niên nhuận ngũ nguyệt thập nguyệt tạo vũ chỉ bi kí/ 建福甲申年潤伍月造武址碑記

Kiến Phúc Giáp Thân niên nhuận ngũ nguyệt thập nguyệt tạo vũ chỉ bi kí/ 建福甲申年潤伍月造武址碑記

Thông tin cơ bản

Kiến Phúc Giáp Thân niên nhuận ngũ nguyệt thập nguyệt tạo vũ chỉ bi kí/ 建福甲申年潤伍月造武址碑記
Kí hiệu: 20883/20884
Thác bản bia tổng Tam Lộng huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa 青化省壽春府雷楊縣三弄總, sưu tầm tại văn chỉ hàng tổng ở xã Hà Lũng Thượng.
Thác bản 2 mặt, khổ 67 x 100 và 65 x 47 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kiến Phúc thứ 2 (1884).
Người soạn: Phạm Duy Phiên 范維潘; học vị: Tú tài khoa Quí Dậu; chức: Nghệ An phiên ti Thừa biện.
Người viết: Lê Hữu Trinh 黎友貞.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Miếu võ được xây dựng là để phụng thờ những người có công trạng. Bản tổng xưa nay có nhiều người làm quan võ. Hoặc như công thượng trụ quốc được tiến phong vương vị hoặc là thần vũ hầu kiêm lãnh Thanh Nghệ đốc đồng quan. Bản tổng nhất trí lập miếu võ ở thôn Thượng xã Hà Long. Có danh sách các quan hàm tước võ trong bản tổng được phụng thờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)