Giang Phạm

Giới thiệu bản thân

  • Họ tên: Phạm Thị Giang
  • Bút danh: Lạc Rang
  • Ngày sinh: 2/6/1999
  • Quê quán: Hà Nội
  • Email: [email protected]