Lễ hội

Lễ hội

Ngày vía Đức Phật Di Đà đản sanh (17/11)

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Khánh tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (10/11) AL

Khánh tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (10/11) AL

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh (6/11 AL)

Khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh (6/11 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Khánh tiệc Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Khánh tiệc Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (2/11 Al, 11/11 AL)

Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (2/11 Al, 11/11 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Ngày tiệc Đức ông Phạm Ngũ Lão (1/11 AL)

Ngày tiệc Đức ông Phạm Ngũ Lão (1/11 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 11
Khánh tiệc Ông Hoàng Mười (10/10 AL)

Khánh tiệc Ông Hoàng Mười (10/10 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 10
Lễ hội Đền Sái (11 tháng Giêng)

Lễ hội Đền Sái (11 tháng Giêng)

Kiểu tổ chức: Tháng 1
Lễ hội đền Bạch Mã (12/2 – 13/2 AL)

Lễ hội đền Bạch Mã (12/2 - 13/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Lễ Hội Đền Voi Phục (9/2 – 10/2 AL)

Lễ Hội Đền Voi Phục (9/2 - 10/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Tiệc Đức Thánh Tam ( 3/2 AL)

Tiệc Đức Thánh Tam ( 3/2 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 2
Lễ hội vía Bà Ngũ Hành – Long An (18/1 – 21/1 AL)

Lễ hội vía Bà Ngũ Hành - Long An (18/1 - 21/1 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 1