Khánh Tiệc Quan Lớn Đệ Thất (22/8AL)

Khánh Tiệc Quan Lớn Đệ Thất (22/8AL)

Thông tin cơ bản

Quan Lớn Đệ Thất là ai?

Quan Điều Thất hay Quan Lớn Đệ Thật Điều Tiên là quan lớn thuộc hàng thứ bảy trong hội đồng quan lớn; tước phong Đào Tiên Đệ Thất Điều Thất Hoàng Thái tử Vương quan thượng đẳng tố linh thần. Ông là con trai thứ bảy của Vua cha Bát Hải Động Đình, luôn kề cận bên vua cha, được vua cha giao nhiệm vụ biên chép sổ sách tứ phủ, trông coi giữ kho tàng ở miền Thủy cung. Quan luôn cứu giúp người trần gian, hễ ai là người sống hiếu thuận đều được quan biên chép sổ sinh cho thọ trường.

Đền Quan Lớn Điều Thất tọa lạc tại xóm 5, thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cách chùa Đồng Bằng khoảng 500m. Tuy thân cận nhất với Vua Cha Bát Hải Động Đình nhưng ông được phép lập đền thờ riêng chứ không phối thờ ở Đền Đồng Bằng để thờ Vua Cha. Đó cũng là nơi ông thăng thiên ngay sau khi cùng Vĩnh Công (vua cha Bát Hải) đánh đuổi xong giặc ngoại xâm. 

Thời gian khánh tiệc

Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Thất vào ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm.

Hầu giá Quan Điều Thất

Quan Điều Thất ít khi về ngự đồng, thường các thanh đồng thỉnh ngài sau các giá Ngũ vị Tôn Quan. Khi ngự đồng, ngài mặc áo đỏ, mang đai đỏ thêu rồng, làm lễ tấu hương, khai quang và phất cờ (có thể cờ là khăn tấu); sau đó ngự tọa nghe văn và ban lộc cho thanh đồng cũng như bách gia trăm họ.

Ngài thường ban lộc để sống trường thọ, cầu tài, cầu lộc, công danh.

Bản văn Quan Điều Thất

“Trấn Nam Thiên hải hà chung tú
Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh
Con vua Thuỷ Quốc Động Đình
Đào Tiên Điều Thất anh linh khác thường

Bóng quan lớn anh linh tế độ
Tài lược thao văn võ ai qua
Đêm ngày chầu chực vua cha
Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền

Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ
Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân
Uy uy lẫm liệt như thần
Giang hà ngoại hải đội ân phục tòng

Bóng ông lớn thung dung khí tượng
Vẻ râu rồng mắt phượng ai đương
Thông minh chính trực uy cương
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông

Giá ngự đồng những người thanh quý
Tuyên văn chầu giáng khí anh linh
Có phen biến tướng hiện hình
Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày

Có phen ngự Phủ Dầy Thiên Bản
Vào quỳ tâu chính quán Mẫu vương
Có phen chơi cảnh Đồi Ngang
Chầu đền thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh

Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế
Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ

Có phen dạo kinh đô thành thị
Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi
Có phen dạo khắp mọi nơi
Tiêu dao Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền

Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo
Hội quần tiên đàm đạo xướng ca
Cung đàn thánh thót thánh tha
Rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài

Quan về giáng phúc trừ tai
Khuông phù đệ tử xuân lai thọ trường.”

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
quan điều thất (quan lớn đệ thất)

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)