Địa điểm nổi bật

Thần - Phật

Cô Bé Đèo Kẻng
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong

Cô Bé Đen
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đen

Giới thiệu Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn

Thiện Đạo Quốc Mẫu
Công Đồng Trần Triều

Thiện Đạo Quốc Mẫu

Giới thiệu Thiện Đạo Quốc Mẫu là thê thiếp của An Sinh vương (安生王) hoặc Khâm

Nhân vật nổi bật

Thiền sư Phúc Điền
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Phúc Điền

Giới thiệu Thiền sư Phúc Điền, hiệu An Thiền, người gốc Hà Tây (nay

Lễ hội - sự kiện