Địa điểm nổi bật

Thần - Phật

Bồ Tát Quan Thế Âm
Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát

Tên gọi  Quan Thế Âm (Tiếng Phạn: Avalokiteśvara, nghĩa là “Đấng quán chiếu âm

Nhân vật nổi bật

Lễ hội - sự kiện