Địa điểm mới đăng
Thần phật
Tiếu Sư La Hán (Cover Vuông)

Tiếu Sư La Hán

Giới thiệu chung Tên của Ngài là Phạt-xà-la-phất-đa-la 伐闍羅弗多羅 (Vajraputra). Tương truyền khi còn ở

Thám thủ La Hán Cover vuông

Thám thủ La Hán

Giới thiệu chung Tương truyền, Thám Thủ La Hán là người con được sinh ra

Cử Bát La Hán

Cử Bát La Há

Tên gọi Tên của Ngài là Ca-nặc-ca-bạt-ly-đọa-xà (Kanakabharadvaja). Ngài là vị Đại đệ tử được

18 vị la hán cover Cover CN (Meme (Vuông))

Khánh Hỉ La Hán

Tên gọi Ngài tên là Ca-nặc-ca-phạt-tha (Kanakavatsa), còn gọi là Yết-nặc-ca-phược-sa. Đức Phật thường khen

18 vị la hán cover Cover CN (Meme (Vuông))

Tọa Lộc La Hán

Tên gọi La Hán Tọa Lộc – A THỊ ĐA, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa 賓頭盧頗羅墮 (Pindolabhāradvāja). Ngài tên

Nhân vật
Lễ hội
Kiến thức bổ ích
NGAY LE PHAT GIAO

Các ngày lễ Phật giáo trong năm

Mỗi ngày lễ Phật giáo đều gắn liền với điển tích khác nhau và đều mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ.