Thiền sư Phúc Điền
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Phúc Điền

Giới thiệu Thiền sư Phúc Điền, hiệu An Thiền, người gốc Hà Tây (nay

Thiền sư An Thiền
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư An Thiền

Giới thiệu Thiền sư An Thiền, hiện nay chưa rõ năm sinh và năm

Thiền sư Như Như
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Như Như

Giới thiệu Thiền sư Như Như (Sư Tổ Qụa) – đời thứ 45, tông