Thiền sư An Thiền
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư An Thiền

Giới thiệu Thiền sư An Thiền, hiện nay chưa rõ năm sinh và năm

Thiền sư Như Như
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Như Như

Giới thiệu Thiền sư Như Như (Sư Tổ Qụa) – đời thứ 45, tông

Thiền sư Thanh Nguyên
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Thanh Nguyên

Giới thiệu Sự kế thừa Tông Tào Động theo Thiền Uyển kế đăng lục