Thiền sư Phúc Điền
Tu sĩ Phật giáo

Thiền sư Phúc Điền

Giới thiệu Thiền sư Phúc Điền, hiệu An Thiền, người gốc Hà Tây (nay