Khánh Tiệc An Sinh Vương Trần Liễu (1/6 AL)

Khánh Tiệc An Sinh Vương Trần Liễu (1/6 AL)

Thông tin cơ bản

Thời gian

Nhân dân tưởng nhớ An Sinh Vương Trần Liễu lại ghi ơn người đã có có ơn sinh thành nên 7 người con tài giỏi xuất chúng, lập nhiều chiến công chống quân Nguyên Mông bảo vệ toàn vẹn nước nhà, đã lập đền thờ ông tại rất nhiều nơi. Các đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu đều được nhân dân thường xuyên tề tựu về dâng hương dâng lễ thành tâm cúng khấn, đặc biệt là vào những ngày lễ tiết lớn trong năm như ngày đầu năm mới, hay ngày khánh tiệc An Sinh Vương Trần Liễu (1/6 Âm lịch).

Dâng lễ

Nhân dân khi đến đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu thường sắm một mâm lễ đủ đầy gồm các thức lễ như một đĩa hoa, một đĩa quả gồm nhiều loại quả, cơi trầu, cút rượu, xôi thịt, thẻ hương, giấy tiền và một cánh sớ. Thông thường sau khi dâng tiến những lễ vật này, đợi hết một tuần hương, bạn sẽ phải hạ toàn bộ những lễ vật này xuống, riêng cánh sớ và giấy tiền phải đem đi hóa.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
An Sinh Vuong Tran Lieu

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)