Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu (Đền Cao – Thuận Thành, Bắc Ninh)

Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu (Đền Cao – Thuận Thành, Bắc Ninh)

Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh, cha ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người tài giỏi, một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Trần, từng được vua Trần Thái Tông phong chức Úy Phụ Quốc và đi xứ Thanh dẹp giặc. Đồng thời, ông cũng là nhân vật mà người đời thường nói tới khi nhắc đến mối hận cướp vợ của Trần Liễu với vua Trần Thái Tông.

Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu nằm ở phía Tây của thôn Tư Thế, Xã Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đền được khởi dựng từ thời Trần sau khi ông mất. Đến thời Lê và Nguyễn được tôn tạo với quy mô lớn, chạm khắc trang trí nghệ thuật.

Ngôi đền vừa được trùng tu với quy mô lớn mang dáng vẻ truyền thống. Giá trị nổi bật của ngôi đền chính là những cổ vật còn bảo lưu được như: thần phả, sắc phong, bia đá và nhiều đồ thờ tự khác. Đặc biệt là tấm bia đá “Thần tích” được dựng vào triều vua Tự Đức đã cho biết nhiều thông tin quý giá về lịch sử, tín ngưỡng và phong tục tập quán của làng xã nơi đây.

Theo thần phả, sắc phong và bia “Thần tích” của đền làng Tư Thế thì làng (xã) nơi đây xưa có tên “Tư Thế” là đất “thang mộc” của An Sinh Vương Trần Liễu – thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được nhân dân nơi đây thờ phụng làm Thành hoàng làng.

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Đền Trần Liễu 3

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *