Tiệc Vương Khảo Trần Triều An Sinh Vương (1/4 AL)

Tiệc Vương Khảo Trần Triều An Sinh Vương (1/4 AL)

Thông tin cơ bản

Trần Triều An Sinh Vương (Trần Liễu)


An Sinh Vương có tên húy là Trần Liễu. Ông sinh năm Canh Ngọ thời Trị Bình Long Ứng thứ 6 tức năm 1210, mất năm 1251 tại đất Thang Mộc (Quảng Ninh ngày nay).

Trần Triều Vương Phụ An Sinh là anh ruột của Trần Cảnh, cha ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người tài giỏi, một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Trần, từng được vua Trần Thái Tông phong chức Úy Phụ Quốc và đi xứ Thanh dẹp giặc. Đồng thời, ông cũng là nhân vật mà người đời thường nói tới khi nhắc đến mối hận cướp vợ của Trần Liễu với vua Trần Thái Tông.

Khánh tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh diễn ra vào ngày 1/4 âm lịch hằng năm.

Những lưu ý khi dâng lễ


Nhân dân khi đến đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu thường sắm một mâm lễ đủ đầy gồm các thức lễ như một đĩa hoa, một đĩa quả gồm nhiều loại quả, cơi trầu, cút rượu, xôi thịt, thẻ hương, giấy tiền và một cánh sớ.

Thông thường sau khi dâng tiến những lễ vật này, đợi hết một tuần hương, bạn sẽ phải hạ toàn bộ những lễ vật này xuống, riêng cánh sớ và giấy tiền phải đem đi hóa. 

Tham khảo


oancotam.com/an-sinh-vuong-tran-lieu/

Chấm điểm
Chia sẻ
Duc Thanh Pho

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)