Tháng 9

Lễ giỗ Nguyên Từ Quốc Mẫu (28/9 AL)

Lễ giỗ Nguyên Từ Quốc Mẫu (28/9 AL)

Kiểu tổ chức: Tháng 9
Hội chùa Cổ Lễ (13/9 âm lịch)

Hội chùa Cổ Lễ (13/9 âm lịch)

Kiểu tổ chức: Tháng 9