Khánh Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh (9/9AL)

Khánh Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh (9/9AL)

Thông tin cơ bản

Chầu Chín Cửu Tỉnh là vị thánh chầu thứ chín trong hàng Tứ phủ Thánh Chầu đứng sau Chầu Tám Bát Nàn và đứng trước Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Bà là vị thánh chầu chầu uy quyền vốn dòng tiên nữ trên Thiên Đình, giáng hạ xuống đất Bỉm Sơn Thanh Hóa, làm phúc cứu giúp nhân dân.

Thờ phụng

Bởi kề cận bên Mẫu Liễu nên Chầu Cửu thường được thờ chính ở những ngôi đền chính của Mẫu như Đền Rồng (Thanh Hóa) và Phủ Bóng (Nam Định). Ngoài ra, một số đền còn thờ Chầu làm Chầu Thủ Đền coi giữ trong bản đền. Dẫu vậy, ngôi đền được coi là đền chính của Chầu là Đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ngoài ra, Chầu được thờ tại Đền Chín Giếng, Phủ Bóng (Nguyệt Du Cung) tại Phủ Dầy Nam Định.

Đất Sòng Sơn giáng sinh Chầu Cửu
Núi Bách Thần đặt hiệu thần tiên
Cửu Tỉnh, Mẫu đã ban truyền
Quyền Chầu cai quản khắp miền xứ Thanh.

Thời gian khánh tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh

Khánh tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm.

Hầu Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Cửu ít khi ngự đồng. Chầu thường hay ngự đồng ngày tiệc Chầu tại các ngôi đền của Mẫu Liễu Hạnh, chẳng hạn như Phủ Dầy, Nam Định hoặc Đền Sòng, Thanh Hóa. Có khi thỉnh Chầu về chứng lễ khất khai thần phiến, định nghiệp cho đồng nhân ra hành đạo.

Khi ngự đồng Chầu ngự áo đỏ (có một số nơi dâng chầu áo màu hồng), Chầu Bà bái hương, khai quang chứng đàn, có khi múa mồi, hiếm khi tung tiền lộc mà thường phát lộc khi ngự tọa. 

Một số dòng đồng ban lệ rằng thanh đồng tối thiểu sau ba năm, thậm chí 12 năm thì mới được phép hầu rước bóng Chầu Cửu.

Hầu Chầu Bà nhẹ nhàng, khoan thai, có chút nghiêm nghị.

Bản văn

“Dâng văn chầu Cửu xứ Thanh
Anh linh hiển hách quyền hành gần xa
Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà
Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm
Dung nghi tính hạnh thảo hiền
Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân
Danh thơm truyền khắp xa gần
Chầu Cửu linh ứng tài thần linh thông
Thướt tha vẻ nguyệt bóng hồng
Ngày ngày phụng mệnh cửa công ra vào
Sòng Sơn, Chầu ngự ngôi cao
Đền thanh cảnh lịch ai nào dám đương
Đền thờ phong thủy là nhường
In đồ bát cảnh cát tường phong quang
Đền thờ lập ở bên đàng
Cây cao bóng mát trang hoàng uy nghi
Sơn son thếp bạc đan trì
Rồng bay phượng múa tức thì chầu lên
Dạo chơi các phủ các đền
Cây Đa phủ Bóng khi miền Nghệ An
Trên đền đẹp nhất hoa lan
Nhất thanh nhì sắc làm quan trong triều
Thành tâm lễ bái thỉnh kiều
Chân quỳ vai kiệu trước sau trình bày
Xe loan giá ngự đền đây
Hồng vân sáng tỏ tầng mây cửu trùng
Ngự ra vẻ đẹp lạ lùng
Cô hầu cô hạ tùy tùng khâm sai
Chân giận cánh phượng văn hài
Kim xa, mã não hoa tai hột cườm
Trang hoàng sạch sẽ tinh tươm
Hộp trầu phấn sáp lược gương bên mình
Lưng đeo túi gấm xinh xinh
Ba ngàn thế giới vạn hình ngự ra
Thiêng thay là phép Chầu Bà
Danh truyền Nam Việt gần xa tiếng đồn
Chầu nay phụng mệnh thiên tôn
Quản đền quản phủ sớm hôm chuyên cần
Ai mà hữu phúc hữu nhân
Chầu Bà Đệ Cửu có phần dành cho
Kẻ nào bụng dạ quanh co
Chầu Bà Đệ Cửu cho lo suốt ngày
Chầu Bà có phép thiêng thay
Không phải ai cũng thỉnh rày được đâu
Chầu bà phép thuật nhiệm màu
Ngự ra Chầu phán một câu rõ ràng
“Ta đây lịch sự đàng hoàng
Ngự đồng những chốn trang hoàng thanh cao
Những kẻ giả dối tầm phào
Ăn gian nói dối ta sao ngự về
Một khi cách trở giang khê
Thành tâm một dạ ta về chứng minh
Khó khăn trăm mối ngàn hình
Ta về giáng phúc điện đình chính nơi
Kể cho không phải thỉnh mời
Ta đây sẽ giúp mọi nơi mọi đường
Chỉ cần một nén tâm hương
Phụng sự Tiên Thánh từ đường quanh năm
Ngày tư cho chí ngày rằm
Các ghế vọng bái chữ “tâm” làm đầu
Không cần cầu đảo đâu đâu
Thiết tha khấn nguyện hữu cầu ắt linh
Ta nay có lệnh Thiên Đình
Phải về khải tấu tâu trình Mẫu vương”
Phán xong kíp giá lên đường
Trẻ già trai gái tỏ tường biết ra
Hôm nay con thỉnh chầu bà
Xin bà giá ngự điện tòa trang nghiêm
Ban cho vạn phúc muôn niên
Cửu nhà khang khái thiên niên thọ trường.”

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Chầu Chín Cửu Tỉnh

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)