Khánh Tiệc Cô Bảy Kim Giao (21/7AL)

Khánh Tiệc Cô Bảy Kim Giao (21/7AL)

Thông tin cơ bản

Cô Bảy Kim Giao là ai?

Cô Bảy Kim Giao hay còn gọi là Cô Bảy Tân La hoặc Cô Bảy Mỏ Bạch, là vị thánh cô thứ bảy trong Tứ phủ Thánh Cô, sau cô Sáu Lục Cung và trước Cô Tám Đồi Chè. Theo một số tích nói rằng cô là người kề cận bên Chầu Bảy nên cũng được gọi là Cô Bảy Kim Giao.

Cô Bảy Kim Giao thánh cô kề cận bên Chầu Bảy Kim Giao. Cũng giống như Chầu Bảy, Cô có nhiều danh hiệu khác nhau: Cô Bảy Kim Giao (khi thờ tại đền Kim Giao), Cô Bảy Mỏ Bạch (vì đền Kim Giao nằm tại Mỏ Bạch, Thái Nguyên), Cô Bảy Tân La (khi thờ tại đền Tân La, Thái Bình).

Thời gian khánh tiệc

Ngày 21 tháng 7 âm lịch là ngày tiệc Cô Bảy Kim GiaoChầu Bảy Kim Giao.

Hầu giá

Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Bảy hầu như không về ngự đồng. Vì ít có bản văn và hiếm khi về nên miêu tả về Cô hầu như không có. 

Theo phỏng đoán, có thể giá Cô Bảy Kim Giao mặc áo tím hoặc chàm xanh. Cô ngự đồng khai quang rồi múa mồi.

Bản văn Cô Bảy Kim Giao

Tháng bảy trẩy hội tiên la
Nhớ ngày hội lễ tiên la con về
Dù cho công việc bộn bề
Mồng mười con rước cô về dâng hương
Cô bảy giá ngự tiên la
Là tiên giáng thế mở đường cứu dân
Cô hầu cận Mẫu tiên la
Mẫu cùng Trưng Trắc dẹp quân bạo tàn
Anh linh dẹp giặc đã tan
Chữa lành dịch tả cứu người binh lính
Thương dân cô bảy hiện hình
Ác sát xiêm trắng hiển linh cứu đời
Xưa kia hầu cận mẫu tiên la
Phù đời cứu thế tế độ trần gian
Biển khơi cho tới non ngàn
Ra tay cứu độ trần gian
Khổ đau cô đã chở che
Tâm tành khấn vái cô nghe cô phuf
Ơn cô ghi nhớ ngàn thu
Giang sơn ghi nhớ kẻ thù khiếp kinh
Phép tiên biến hoá tài tình
Bao lần cứu giúp giáng sinh cõi trần
Cô bảy cứu nước độ dân
Bách gia trăm họ xa gần ơn sâu
Bể dâu biến đổi mặc dầu
Uy linh cô bảy nơi đâu cũng thờ.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Co Bay Kim Giao

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)