Thần phật

Thần phật
Ông Hoàng Năm Vuông

Ông Hoàng Năm

Quan Hoàng Năm chính là quan thứ năm trong Tứ Phủ Quan Hoàng. Quan Hoàng

_Quan Hoàng Tư vuông

Ông Hoàng Tư

  Thánh Ông Hoàng Tứ – Ông Hoàng Tư – Vị thánh Hoàng thứ 4

Chúa Ba Nàng

Chúa Ba Nàng

Chúa Ba Nàng là vị chúa linh thiêng, thuộc một trong những vị thần linh Tứ

Thần Long Đỗ Cover Vuông

Thần Long Đỗ

Tên gọi Long Đỗ (龍肚) hay Long Độ, còn được gọi là thần Bạch Mã (白馬), là vị Thành hoàng đất