Cô Bé Đèo Kẻng
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong

Cô Bé Đen
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đen

Giới thiệu Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn

Thiện Đạo Quốc Mẫu
Công Đồng Trần Triều

Thiện Đạo Quốc Mẫu

Giới thiệu Thiện Đạo Quốc Mẫu là thê thiếp của An Sinh vương (安生王) hoặc Khâm

CÔ MƯỜI SUỐI NGANG
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Mười Suối Ngang

Giới thiệu Cô Mười Suối Ngang là một trong mười hai thánh cô đi

CÔ TÁM THƯỢNG NGÀN
Thập Nhị Cô Sơn Trang

Cô Tám Thượng Ngàn

Giới thiệu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng (Thập nhị cô sơn trang) gồm 12

CÔ CHÍN THƯỢNG NGÀN
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Chín Thượng Ngàn là vị thánh cô nổi tiếng linh thiêng

Cô Bơ Thượng Ngàn
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bơ Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Bơ Thượng Ngàn là một trong mười hai vị Thánh Cô

Cô Nhất Vân Đình
Thần linh Tứ Phủ

Cô Nhất Vân Đình

Giới thiệu Cô Nhất Vân Đình là vị tiên cô nằm trong hệ thống

Chầu Bé Bắc Lệ
Thần linh Tứ Phủ

Chầu Bé Bắc Lệ

Giới thiệu Chầu Bé Bắc Lệ là vị thánh chầu rất linh thiêng và