Các tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam

Các tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam

Tôn giáo Việt Nam
Tôn giáo Việt Nam

Trong quá trình biên tập nội dung trên trang Chốn Thiêng, ban biên tập nhận thấy tôn giáo và tín ngưỡng của Việt Nam ta tạm có thể chia thành các nhánh như sau:

 1. Phật giáo
  1. Bắc Tông (hay gọi là Đại Thừa)
  2. Nam Tông (hay gọi là Nguyên Thủy, Tiểu Thừa)
  3. Mật Tông (Kim Cương Thừa)
  4. Thiền Tông
  5. Tịnh Độ Tông
  6. Hòa Hảo
  7. Bửu Sơn Kỳ Hương
  8. Tứ Ân Hiếu Nghĩa
  9. Minh Sư Đạo
 2. Tín ngưỡng dân gian
  1. Thờ cúng tổ tiên
  2. Thờ thành hoàng làng
  3. Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ (thờ Mẫu)
  4. Thờ tổ nghề
 3. Ki-tô giáo
  1. Công giáo
  2. Tin Lành
 4. Các tôn giáo khác
  1. Đạo Cao Đài
  2. Minh Lý Đạo
  3. Nho giáo
  4. Đạo giáo
  5. Bà La Môn giáo
  6. Hồi giáo

Do phạm vi nghiên cứu giới hạn nên chưa được đầy đủ và hệ thống, mong được sự đóng góp của quý độc giả để tiếp tục nghiên cứu.

Chấm điểm
Chia sẻ
Tôn giáo Việt Nam

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)