Lập bi Chiêu Khánh tự kí/Lập tượng Hậu phật kí

Lập bi Chiêu Khánh tự kí/Lập tượng Hậu phật kí

Thông tin cơ bản

Lập bi Chiêu Khánh tự kí/Lập tượng Hậu phật kí
立碑招慶寺記/立像后記
Kí hiệu: 10497/10498
Thác bản bia xã Tăng Nhi huyện Thanh Ba phủ Lâm Thao 臨洮府青波縣增兒社, sưu tầm tại sân chùa Chiêu Khánh xã Tăng Nhi tổng Lương Lỗ huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 65cm và 20 x 65cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 33 (1772).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Vũ Thị Phan hiệu Diệu Quảng, là người nhân từ phúc hậu đã cúng tiền và ruộng cho xã. Quan viên, dân làng tôn bầu bà làm Hậu phật. Số tiền, ruộng của bà cúng không khắc vào bia mà chỉ ghi biên lai riêng. Có ghi lệ cúng tế hàng năm. Mặt sau khắc tượng của Hậu phật..

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)