Cảm niệm về cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Hiền (Chùa Lai Phật, Hồ Nam, Trung Quốc)

Cảm niệm về cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Hiền (Chùa Lai Phật, Hồ Nam, Trung Quốc)

Thông tin cơ bản

Cố Trưởng lão Hòa thượng Hải Hiền được Tăng chúng và Phật tử coi là vị Tổ thứ XIV của Tịnh Độ tông Trung Quốc. Người được cố Hòa thượng Tịnh Không – Tông chủ Tịnh Tông học hội hết lòng, hết lời tán thán.

Hòa thượng Thích Hải Hiền sinh năm 1900 tịch năm 2013, trụ thế 113 năm.

Cả đời Hòa thượng sống, giap tiếp, tu hành đơn giản, nhất tâm niệm Phật. Ngài sinh ra trong gia đình có 6 anh em, rất vất vả. Thuở nhỏ và mãi sau này, Ngài đều không biết chữ, nhưng quá trình tu học tu tập thì rất xác đáng. Tới lúc chuẩn bị thị tịch, Hòa thượng vẫn an nhiên tự tại.

Sau khi Ngài thị tịch, các đệ tử theo truyền thống của chùa Lai Phật đã quyết định để nhục thân Ngài vào trong một chiếc chum thiền. Sau đó cho nhập tháp 6 năm 100 ngày. Khi khai am mở chum thì thấy trong chum thiềm lão Hòa thượng vẫn ngay gắn, toàn thân xá lợi. Chư Tăng đệ tử quyết định bảo tồn hình hài Hòa thượng. Sau đó chư quý vị Phật tử giải phẫu và giát vàng.

Tới nay, chùa Lai Phật Hồ Nam còn lưu giữ kim thân nhục thể xá lợi toàn thân của Hòa thượng Hải Khánh và Hòa thượng Hải Hiền. Sự tích của Hòa thượng Hải Hiền sau này được các đệ tử sưu tập lưu giữ lại trong sách “Hải Hội Hiền Thánh Lục” phần Hòa thượng Hải Hiền.

Di phẩm này đã được tổ Phật tử Diệu Âm phiên dịch ra tiếng Việt, được in ấn, phát hành với 287 trang, 48 mục và một phần phụ lục, được chư Tăng Ni Phật tử nhiệt liệt đón nhận.

Sự tích, giai thoại, hoạt động của cố Hòa thượng Hải Hiền được Tăng Ni Phật tử trên toàn thế giới hết sức tán thán, ca ngợi và cố gắng học theo. Cả cuộc đời của Ngài là những trang lão thực, thật thà, thành tựu với những hoạt động hết sức bình dị. Ngài luôn luôn lão thực, lấy sáu chữ niệm Nam mô A Di Đà Phật là nền tảng của mọi công hạnh.

Chốn thiêng xin thành kính giới thiệu một số hình ảnh về cố Hòa thượng Hải Hiền

Hòa Thượng Hải Hiền 7

Hòa Thượng Hải Hiền 8

Hòa Thượng Hải Hiền 9

Hòa Thượng Hải Hiền 14

Hòa Thượng Hải Hiền 17

5/5 (3 bình chọn)
Chia sẻ
Hòa Thượng Hải Hiền 15

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)