Chùa Bạch Đế (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chùa Bạch Đế (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Bạch Đế, thường gọi là chùa Cơn Thông ở xã Hoa Phẩm, tổng Tam Chế, nay là xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Sự hình thành

Sách Nghi Xuân địa chí chép: “Tương truyền, ngày xưa có nàng công chúa được xuất du, dạo khắp các chùa chiền trong vùng Nghệ An, khi trở về đã tâu với vua cha và được chuẩn y là có bốn danh lam Hương Tích, Báo Ân, Long Đàm, Bạch Đế. Chùa này là một trong bốn danh lam đó”. Như vậy, chùa Bạch Đế có thể cũng được xây dựng cùng thời với các chùa Báo Ân, Hương Tích, Long Đàm.

Di tích lịch sử

Tiến sĩ Trần Danh Lâm (1704 – 1777) viết trong sách Hoan Châu phong thổ ký: “… Chùa Am Đông nổi tiếng, bàn Phật nguy nga; Chùa Bạch Đế cảnh tiên, long cung đáy nước…”. Chùa được xây dựng vào thời nhà Nguyễn, đến nay chùa vẫn còn.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *