Chùa Bàn Độ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Chùa Bàn Độ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Bàn Độ, tục gọi chùa Ngâm, ở trên núi Bàn Độ địa phận thôn Phú Duyệt, xã Đỗ Xá, tổng Đỗ Chử, nay là xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

Di tích lịch sử

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Phía tả chùa có suối dài bảy, tám trượng, trên không có nguồn, dưới không có đáy, ngày đêm nước vẫn chảy, rất trong mát”.

Sách Các tỉnh địa dư chí chép: “Phía trước chùa có một con kênh nhỏ thông ra biển. Tương truyền có bọn dân chài người Thanh (Tàu) ghé thuyền vào bến, huênh hoang làm thơ rồi lên núi dựng chùa, làm nhà trú ngụ khi đến biển Nam đánh cá. Ngày nay cửa kênh ấy đã bồi lên thành đất bằng, nước con suối không nguồn thông, phun trào rất mạnh”.

Sách Kỳ Anh phong thổ ký cũng chép lại như trên và ghi bài thơ (chắc chỉ là câu hát): “Ngư hàng xuất hải – Nhập đế trung châu – Tiền nhất ba vị nhất quân – Hậu nhất sơn vi nhất mã” (Thuyền đánh cá ra biển – Vào làm vua trung châu – Trước, một ngọn sóng là một tên quân – Sau, một trái núi là một con ngựa).

Việc người Thanh dựng chùa chỉ là hoang truyền mà thôi.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
4.7/5 (3 bình chọn)
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *