Chùa Bàn Thạch (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Chùa Bàn Thạch (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Bàn Thạch ở trên núi Long Nhương (hay Long Tương) nên cũng gọi là chùa Long Tương, thuộc địa phận làng Tiên Lối, xã Bàn Thạch, tổng Đoài, huyện Thạch Hà (từ 1921 chuyển về huyện Can Lộc), nay là xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Lịch sử

Sách Nghệ An ký chép về núi Long Nhương (Long Tương): “… Phía Đông Nam có những hòn đá lớn đứng thẳng ở bốn bên và những hòn đá nhỏ la liệt vây bọc xung quanh. Thổ dân cho là Phật ra đời, bèn dựng chùa thờ cúng (vì vậy người ta cũng gọi là chùa Bụt Mọc). Trước cửa chùa có một con khe chảy quanh, trên khe có cầu đá… Khe núi chạy vòng quanh, cũng là nơi thắng cảnh”.

Phế tích “ngủ quên”

Chùa nay không còn.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
5/5 (2 bình chọn)
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *