Chùa Báu Đính (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Báu Đính (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Báu Đính dựng trên núi Côn Bằng (rú Bờng) thuộc địa phận làng Bình Nguyên, tổng Canh Hoạch, nay là xã An Lộc, huyện Lộc Hà.

Ngôi chùa cổ

Báu Đính xưa là ngôi chùa có tiếng trong vùng. Khoảng sau năm 1940, có nhà sư Thanh Liên trước tu ở chùa Hàn Sơn, làng Lộc Nguyên, lên tu ở đây. Ông đã xây dựng một tủ sách trong chùa, thu hút nhiều thanh niên trong vùng đến đọc. Nhà nho Trần Sỹ Dực, tức Đầu huyện Dực (1883 – 1946), quê làng Trần Xá, xã Đan Phố, huyện Nghi Xuân, có bài thơ chữ Hán Phục phản Bằng Sơn (Trở lại rú Bầng/Bờng), có câu nhắc đến chùa này:

Vân khai Báu Đính vân trường tại, Thủy đáo Bình Nguyên thủy bất hồi.

Thanh Minh dịch:

Mây lên Báu Đính mây tuôn ngược

Nước xuống Bình Nguyên nước chảy xuôi.

Phục dựng

Từ sau năm 1945, chùa bị bỏ phế rồi bị dỡ phá. Gần đây mới được phục dựng lại.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *