Chùa Báu Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh)

Chùa Báu Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Báu Lâm còn có tên là chùa Quang Minh ở sách Mênh Mông, châu Quy Hợp, phủ Lâm An, sau là tổng Quy Hợp, nay thuộc thôn Vịnh Đại, xã Hương Vịnh, huyện Hương Khê.

Văn bia chùa 

Theo bài văn bia do ông Nguyễn Văn Thơi ở xã Phú Phong sao chép và cung cấp, đề tháng Tám năm Kỷ Dậu (1789) thì “Chùa do bà họ Phan, hiệu Từ Hòa, chính phủ nhân của ông họ Trần, tên chữ là Thanh Chưởng, làm Tụ võ tứ vệ quân võ sự cai quan hiển đốc gia tặng Thự vệ sự tước Vinh quận công (tức Trần Phúc Hoàn – Thái Kim Đỉnh chú) xây dựng vào năm Đinh Tỵ đời Lê. Đến năm Mậu Tuất (1778), bà Nguyễn Thị Ky (Cơ) vợ người con trưởng của ông Trần là Trần Phúc Duệ, tên chữ là Phong Lưu, làm Chánh đội trưởng Hữu tòa mãnh đội, tước… thọ bá, cúng một quả chuông lớn và một khánh đá”.

Trong chùa có các câu đối:

– Thốn điểm nhân từ tâm thị Phật; Nhất hồ phong cảnh cổ như kim. (Tấc dạ nhân từ tâm ấy Phật; Một bầu phong cảnh cổ về kim.)

– Ngũ sắc tường vân khai pháp giới; Nhất luân minh nguyệt chiếu Thiền tâm. (Năm sắc mây lành ngời pháp giới; Một vầng trăng sáng rọi thiền tâm.)

– Bồ đề vĩnh kết thiên niên quả; Tịnh thổ thường khai bát nhã hoa. (Tịnh thổ luôn nở hoa bát nhã, Bồ đề thường kết trái nghìn năm.)

Di tích lịch sử

Hiện nay, chùa còn lại hai ngôi nhà, mỗi ngôi ba gian gỗ mít. Trong chùa, ngoài tự khí, còn có 27 pho tượng Phật bằng gỗ sơn son và một quả chuông đồng.

Một bản khai của xã Hương Vịnh ghi: “Chùa dựng năm Ất Hợi (1695) và được tu sửa năm 1948”. Như vậy năm dựng chùa là không chính xác. Một căn cứ là Quận công Trần Phúc Hoàn mất khoảng giữa Thế kỷ XVIII, thì ngôi chùa vợ ông xây dựng không thể là năm 1695. Hơn nữa văn bia đã ghi rõ chùa dựng năm Đinh Tỵ (1737).

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *