Chùa Bình Tường (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Chùa Bình Tường (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Bình Tường, thường gọi chùa Bụt Mọc, ở làng Bình Tường, sau là thôn Ninh Xá, tổng Yên Ấp, nay là xóm 9 xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn.

Tên gọi

Tương truyền, xưa có bà Chúa(?) bị thương nhỏ xuống mấy giọt máu, bỗng có đá mọc lên, dân địa phương đến thắp hương lễ bái, đá mọc nhiều thêm, nên dựng chùa gọi là chùa Bụt Mọc.

Trùng tu

Theo các cụ già thì chùa được trùng tu vào đời Minh Mệnh (1820 – 1840), đến đời Bảo Đại (1926 – 1945) làm lại thượng đường.

Trở thành phế tích

Năm 1949, chùa không còn.

Phục dựng

Năm 2011 chùa được phục hồi.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *