Chùa Chân Trí (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chùa Chân Trí (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Chân Trí ở xã Tiên Bào, tổng Phan Xá, nay là xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

Lược sử

Sách Nghi Xuân địa chí chép: “Ngày trước khi có chùa, chỉ thờ một phiến đá gọi là đá bàn thạch.

Về sau ông Phan Công Truyền làm sãi chùa của làng mới bắt đầu tạc tượng, nhấc bỏ phiến đá ấy ra trước giếng chùa.

Thời Tây Sơn, tượng Phật bị mất trộm.

Lăng đào giếng để tìm lại phiến đá, nhưng không thấy nữa.

Khoảng năm Minh Mạng, làng tạc lại tượng Phật, thì cũng vừa tìm thấy phiến đá ấy ở dưới giếng.

Làng lấy lên và đem thờ với tượng Phật luôn.

Vì thế chùa có câu đối:

Tam lăng báu thạch truyền linh tích, Nhất giám thanh đàm chứng đạo tâm.

Võ Hồng Huy dịch:

Dấu thiêng lừng lẫy ba dằm đá, Lòng đạo trong veo một mặt đầm.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *