Chùa Đại Bi (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Đại Bi (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Đại Bi ở làng Kim Lũ (Kẻ Lù) xã Phù Lưu Thượng, tổng Phù Lưu, nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. 

Bài trí

Chùa có nhiều tượng Phật (Cửu Long, Như Lai, Quan Âm, Thích Ca thiên thủ) và các tượng hộ pháp, nhiều tự khí đẹp và nhiều đối liễn, có câu:

Vạn đại kệ kinh quy Phật tổ;

Tứ thời chung cổ niệm Như Lai.

(Muôn thuở kệ kinh cầu Phật tổ,

Bốn mùa chuông trống khấn Như Lai.)

Cấu trúc

Ngoài chính đường, trong chùa này còn có miếu thờ Mẫu Đại Ngàn, nền tế cô hồn và ngôi nhà tổ ba gian. Vườn có nhiều cây ăn quả, cây cảnh.

Thời gian dựng chùa

Theo tài liệu địa phương thì chùa Đại Bi có từ đời Lê, ngày trước từng có nhiều vị tu hành trụ trì chùa này như các tăng Bùi Văn Thông, Thái Văn Sằn, Nguyễn Đương Nhiên, Trần Hữu Thành, Lê Dòng, Diệp Xuân Ưng Trần Toán, Trần Thiền…

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *