Chùa Đại Hùng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Chùa Đại Hùng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Đại Hùng ở làng Nham Xá, xã Độ Liêu, tổng Độ Liêu, huyện Can Lộc, nay là xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh. 

Cổ vật

Theo tài liệu địa phương thì xưa, trong số tượng Phật có một pho bằng đồng đen, bị lấy mất năm 1945. Quả chuông đồng đúc năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Thịnh đời Tây Sơn (1800) nay vẫn còn giữ được.

Tôn tạo chùa

Năm 1991, chùa được tu bổ, có bảy ngôi nhà lớn nhỏ, trong đó có nhà tăng, nhà khách… Trong chùa hiện còn 14 pho tượng và chuông, khánh cùng nhiều tự khí.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *