Chùa Hà Linh (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Chùa Hà Linh (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Hà Linh ở thôn Hạ Lối, tổng Đoài, huyện Thạch Hà, nay là xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc. Có tài liệu chép chùa dựng từ Thế kỷ XV (?).

Bài trí và thờ tự

Năm 1946, các chùa ở xã Trảo Nha (chùa Ngạn Sơn, chùa Thổ Sơn, chùa Xuân Liệu…) đều rước tượng Phật về hợp tự ở chùa này. 

Đến nay chùa vẫn còn một ngôi nhà, có nhiều tự khí và tượng Phật, có hai pho bằng đá (A Di Đà, Quan Thế Âm bồ tát, Thanh Hải Chung bồ tát Vô biên, Như lai, Phật Bà 36 tay, Tam Thế, Quan Âm Thị Kính, Tề Thiên đại thánh, Nam Tào, Bắc Đẩu…).

Tu sửa chùa 

Tuy nhiên, lâu ngày việc thờ phụng phế khoáng, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Những năm gần đây, chùa đã được sửa sang lại.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *