Chùa Hồng Dương (TP Hà Tĩnh)

Chùa Hồng Dương (TP Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Hồng Dương cũng gọi chùa Làng Đông, ở làng Đông, xã Đồng Môn, tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà, nay là xóm Đồng Công, xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh. 

Câu chuyện dân gian

Chưa rõ chùa dựng vào thời gian nào. Theo truyền ngôn, thì chùa này do một người Hoa kiều ghé thuyền vào buôn bán ở đây lập lên.

Cấu trúc

Chùa dựng trên một khu vườn khá rộng, ngoảnh mặt ra sông. Trước cổng chùa có hai cây xoài rất lớn. Từ ngoài vào, bên phải là đàn tế cô hồn, bên trái là nhà kho, đến nhà bái đường ba gian lợp ngói. Đi lên, đến cổng vào sân trong có tường dắt bao quanh. Giữa sân có giếng nước. Trong cùng là thượng đường, trong xây bệ thờ, trên bệ chỉ có ba pho tượng Tam thế.

Phế tích

Chùa bị bỏ hoang phế sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, rồi bị dỡ phá.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *