Chùa Hữu Phương (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Hữu Phương (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Hữu Phương ở làng Hữu Phương, xã Thu Hoạch, tổng Canh Hoạch, huyện Thiên Lộc, từ 1921 chuyển về huyện Thạch Hà, nay là xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

Câu chuyện dân gian

Tương truyền, chùa do con gái Vinh lộc hầu Phan Văn Kính, là vương phi chúa Trịnh dựng vào thế kỷ XVII, có tên là chùa Vân Cù.

Cổ vật 

Chùa có quả chuông nhỏ, đường kính chỉ 0,40m, nhưng bốn vú là đồng đen nên đánh rất kêu. Trong chùa có nhiều tượng (Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền, Kim Cương Bồ Tát, La Hầu…).

Điêu khắc

Cánh hạ, cánh cửa chùa đều chạm trổ khá đẹp, cánh cửa có vẽ tranh “Đường Tăng đi thỉnh kinh”…

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *