Chùa Kiều Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chùa Kiều Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Kiều Lĩnh, thường gọi chùa Tam Phủ ở làng Kiều Lĩnh, xã Đan Phố, tổng Đan Hải, nay là xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân. 

Chưa rõ chùa dựng từ bao giờ. Khi trùng tu, người ta cho khắc bài thơ lên tấm biển trong chùa, có mấy câu:

Trước cửa từ bi rộng lớn

Ngoài đường ngang dọc gập ghềnh.

Qua lại bước cao đừng bước thấp Ra vào đi thẳng chớ đi cong…

(Đã dịch nghĩa)

 

Câu chuyện dân gian

Tương truyền, ngày trước còn có câu đối: 

“Tịnh trung đường, tượng trung đình, ức lũy hàm mông uy lực;

Liên phi động, long phi điện, chư nhân cộng ngưỡng chân như.” 

Dịch nghĩa: 

Chùa thanh tịnh, phép tắc rõ ràng (nghĩ tưởng) ai đều trông mong uy lực (của Phật) 

Cửa sen động, rồng bay trên điện, mọi người đều ngưỡng mộ chân như.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *