Chùa Kim Đôi (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Kim Đôi (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Kim Đôi là chùa ở làng Kim Đôi, tổng Canh Hoạch, nay là xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Vị trí

Chùa dựng trong khu vườn rộng, cạnh đền Thành hoàng và nhà Văn Thánh. Đền, chùa nay đều đã bị dỡ phá, nhưng còn cây đa và giếng nước gọi là giếng Tiên, tương truyền do thầy địa lý Tả Ao lấy mạch(?) nên không bao giờ cạn.

Lưu giữ cổ vật

Ngày trước, chùa có nhiều tượng Phật và quả chuông đồng. Theo một số người thì quả chuông này khi hợp tự đưa về chùa Xuân Đài, làng Xuân Hòa, nay là xã Thạch Bằng, hiện vẫn còn lưu giữ ở đó.

Đầu năm 1945, nhà sư Tu Viên có về ở chùa này một thời gian.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *