Chùa Liên Hoa (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Chùa Liên Hoa (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Liên Hoa, sách Đại Nam nhất thống chí chép là chùa Kim Liên, dựng trên ngọn Hải sơn (Rú Bể) sườn phía Tây Hồng Lĩnh, nên tục gọi chùa Bể, nằm giữa địa phận xã Hoa/ Quả Phẩm, tổng Tam Xuân, nay là xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, và thôn Phúc Sơn, xã Bân Xá, tổng Trung Lương, nay là Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh.

Ngôi chùa cổ

Sách Nghi Xuân huyện thông chí mô tả: “Xung quanh chùa có trúc mọc um tùm, bóng nhâm mát lạnh, đây cũng là một khu rừng nhỏ”.

Tương truyền, xưa trong chùa có pho tượng Phật 12 tay và quả chuông đồng lớn. Khi đúc chuông, thiện nam tín nữ đua nhau quyên cúng đồng và vàng. Một người ăn mày đi qua ghé vào cúng một đồng tiền. Người ta coi khinh và sợ uế (!) vất đi. Chuông đúc ba lần đều không thành. Người ta mới nghĩ đến đồng tiền của “ông ăn mày”, liền chia nhau đi tìm cho được. Quả nhiên sau khi bỏ đồng tiền kia vào nấu, thì chuông đúc mới có kết quả. Nơi bãi cỏ bị xéo nát khi mọi người tìm đồng tiền gọi là “Hoang Gia Chuông”.

Tài liệu địa chí xã Bản Xá do ông Bùi Bá Định viết cho biết thêm: Chùa ngoảnh về hướng Tây – Nam, có hai ngôi nhà xây gạch đá, thượng đường ba gian, cửa bức bàn.

Bàn thờ đặt thành ba dòng, có nhiều tế khí và tượng Phật uy nghi. Bái đường cũng ba gian, gian giữa đắp hương án. Xung quanh chùa có tường bao, trước có cổng xây và tượng hai Hộ pháp. Cảnh chùa rất đẹp, lại gần đường cái quan, nên ngày mồng một và rằm hàng tháng, khách thập phương đến lễ Phật rất đông

Chùa do làng Phúc Sơn quản lý. Cuối Thế kỷ XIX làng Phúc Sơn phiêu bạt, thì làng Quỳnh Lâm (xã Bản Xá) bảo quản. Năm 1946, tượng Phật, tế khí đều hợp tự về chùa làng Vân Chàng, xã Hồng Tiên, nay là Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *