Chùa Liên Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Chùa Liên Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Liên Sơn chưa rõ ở xã nào huyện Kỳ Hoa, nay là Thị xã Kỳ Anh.

Hoàng giáp Bùi Huy Bích (1744 – 1818) trong thời gian làm Hiệp trấn Nghệ An (từ 1777) qua đây, có bài thơ Quá Liên sơn tự – Qua chùa Liên Sơn, có câu:

Truyền văn cựu hữu Liên sơn tự,

Nhận đắc đòi bỏ cổ thủ trung.

Bài ốc bán gian dư cận đạc,

Tầng loan thiên điệp chỉ phương tăng…

Bản dịch của Bùi Văn Chất:

Truyền rằng xưa có Liên sơn tự,

Còn đó khi yêu giữa điểm hoang

Nghìn lớp non cao rừng mãi thắm.

Nửa gian nhà nát mõ còn vang…

Phế tích

Như vậy, từ cuối Thế kỷ XVIII, ngôi chùa Liên Sơn đã đổ nát.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *