Chùa Long Vĩ (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Chùa Long Vĩ (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Long Vĩ, thường gọi chùa Rồng ở trên ngọn Mũi Rồng, địa phận làng Phú Khê, nay là xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Dựng chùa

Chùa do Từ Cẩn phu nhân Phạm Thị Điểm, vợ Hoàng giáp Lê Sỹ Bàng dựng vào năm Ất Sửu (1745), cùng năm với việc dựng đình Phú Khê, thờ Long thần. Bà cúng vào chùa 1 mẫu ruộng để lấy hoa lợi, là việc hương khỏi.

Lễ hội

Xưa kia, lễ hội chùa Long Vĩ và đình Phú Khê cùng tổ chức vào những ngày 8, 9 và 10 tháng Sáu hàng năm. Ngày 9 chính là ngày hội chùa. Ngoài việc tế lễ ở chùa và đình, dân làng còn tổ chức thi vật, đánh cờ thẻ, chơi tổ tôm điếm. Theo truyền ngôn thì vào năm dựng chùa và đình gặp đại hạn, làng làm lễ cầu đảo, trời mưa to suốt ba ngày 8, 9 và 10 tháng sáu. Do đó, về sau làng mở hội vào những ngày này để tạ ơn Thần, Phật.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *