Chùa Lưu Ly (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Chùa Lưu Ly (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Lưu Ly ở giáp Đông Thượng (xóm Côi), xã Hữu bằng, tổng Hữu Bằng, nay là xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn. 

Ngôi chùa cổ

Theo tài liệu địa phương, chùa do ông Đào Đăng Đệ, thủy tổ họ Đào, lập lên từ Thế kỷ XVII. Chùa dựng trên một quả đồi thấp gần Cửa Truông. Ông họ Đào còn dựng một cái điếm, đặt tên là điếm Mãn Tâm (dân gian thường gọi điếm Cửa Truông) để làm chay. Điếm ngoảnh mặt ra bàu Bạc (Ngân thủy). Trên hai cột cửa điếm khắc câu đối:

Mãn tâm thành Phật, Vô vật bất linh.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *