Chùa Mai Lâm (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Mai Lâm (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Mai Lâm là chùa ở làng Mai Lâm, tổng Vĩnh Luật, huyện Can Lộc, nay là xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.

Ngôi chùa cổ

Theo một tài liệu địa phương thì chùa dựng từ Thế kỷ XVIII. Trong chùa có nhiều tượng Phật, chuông đồng, khánh đá.

Phế tích

Năm 1947, chùa Mai Lâm hợp tự vào chùa Triều Sơn, chuông bị lấy trộm, khánh bị bom phá hỏng trong chiến tranh chống Mỹ. Chùa nay không còn.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *