Chùa Mãn Nguyệt (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chùa Mãn Nguyệt (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Mãn Nguyệt ở xã Đan Phố, tổng Đan Hải, nay là xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Ngôi chùa cổ

Sách Nghi Xuân địa chí chép: “Tương truyền, ngày trước chùa này chỉ xây dựng trong một tháng thì xong; vì thế, đặt tên chùa như vậy.

Trước thềm chùa, về phía Tây, có một hòn đá nổi lên trên mặt đất cao khoảng 1 thước.

Người trong làng đã từng thách nhau xô dịch hòn đá đó sang một nơi khác. Vì cột đá quá sâu nên không ai xô dịch nổi.

Chùa mới được tôn tạo gần đây.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *