Chùa Minh Kinh (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Chùa Minh Kinh (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Minh Kinh ở làng Trót, sau là làng Yên Trí, xã Tả Can Lộc, tổng Nội Ngoại, nay là xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Ngôi chùa cổ

Theo truyền thuyết thì một vị tướng nhà Lý đưa quân vào chinh phạt Nam man, đến đây đóng quân, đêm nằm mộng thấy Phật Quan Âm báo là sẽ giúp cho quan quân đánh thắng giặc.

Vị tướng ấy bèn cho xây dựng ngôi chùa này để tỏ lòng biết ơn Phật, và đặt tên là chùa Minh Kinh (có người lại nói là chùa Minh Tinh(?).

Phế tích

Chùa nay không còn nhưng còn tìm thấy móng nhà.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *