Chùa Ngọc Côn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Chùa Ngọc Côn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Ngọc Côn dựng trên núi Bục Bục nên thường gọi là chùa Bục Bục, ở làng Gôi Vị, nay là xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn.

Ngôi chùa cổ

Chùa đứng bên núi, phong cảnh rất đẹp, có câu:

Chùa đây phong cảnh tuyệt trần,

Nửa xa cõi tục, nửa gần non tiên.

Theo tài liệu địa phương thì chùa lập lên từ Thế kỷ XVIII. Hiện nay ở trước chùa còn có tấm bia công đức ghi tên họ những người cúng tiền, cúng ruộng cho nhà chùa. 

Di tích trở thành phế tích

Chùa nay không còn.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *