Chùa Ngọc Lâm (Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Chùa Ngọc Lâm (Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Vị trí


Ngọc trục khai thời, thuyết pháp điện tìền long tắc nhỉ.

Lâm tiền tịnh xứ, đàm kinh toạ hạ hổ đê đầu.

Có nghĩa là:

Điện Ngọc mở đàn nói pháp, trước đàn rống lắng tai nghe

Trước Rừng đất sạch nói kinh, cọp quỳ cúi đầu thọ pháp.

Chùa Ngọc Lâm tọa lạc tại thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Chùa do Hoà Thượng Thích Lâm, Viện chủ Tổ Đình Nghĩa Phương, khai sơn năm 1969.

Ngài ghép địa danh thôn Ngọc Diêm và pháp hiệu Bích Lâm thành tên Ngọc Lâm. Đây là ngôi chùa do Cố Hoà Thượng Thích Bích Lâm khai sơn sau cùng, vì chỉ hai năm sau, ngày 10/01/1972, Ngài viên tịch.

Lược sử


Chùa Ngọc Lâm, ban đầu là một ngôi nhà cấp bốn chi đủ làm nơi thờ Phật, Phật tử trong thôn sớm hôm  lui tới tụng kinh, niệm Phật.

Năm 1971, Hoà Thượng Thích Bích Lâm cùng Ban Hộ tự đã vận động Phât tử xa gần phát tâm cúng dường, kẻ công, người của, trùng tu từ căn nhà cấp bốn thành ngôi chánh điện, tạm đủ tiện nghi hoằng dương đạo pháp và cử thị giả cuối đời của Ngài là Đại Đức Thích Tâm Khai, lúc bấy giờ làm Tri sự tại chùa Phước Huệ (Tăng Học Viện), Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, về Trụ trì, nhập tự nhân ngày Vía Phật A Di Đà 17 tháng 11. Như vậy Đại Đức Thích Tâm Khai cũng là người đệ tử sau cùng được Hoà Thượng Bổn sư Thích Bích Lâm cử  làm Trụ trì.

Trùng tu và phát triển


Sau những năm tháng xây dựng, ngôi chánh điện chùa bị Ngọc Lâm đã bị ảnh hưởng của mưa nắnng thời gian bào mòn làm hư hoại. Năm 2004 (Giáp Thân), Thượng Toạ Trụ trì Thích Tâm Khai, được sự hứa khả của Hoà Thượng Thích Trí Tâm, Viện chủ Tổ Đình Nghĩa Phương và đồng thuận của Ban Trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hoà cũng như sự cho phép của UBND tỉnh Khánh Hoà, chùa Ngọc Lâm được Đại trùng tu phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm, tú lệ như ngày hôm nay.

Năm Đinh Hợi (2007), Thượng Toạ Thích Tâm Khai đã tổ chức lễ khánh tạ lạc thành trên thù ân Tam bảo, dưới phổ tế âm linh, đăng đàn chẩn tế bạc độ âm linh, siêu độ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu âm siêu, dương thái.

Năm 2009 (Kỷ Sửu), Thượng Toạ Thích Tâm Khai tiếp tục trùng tu nhà khách, phương trượng Trú trì. Hiện nay cơ sở vật chất chùa Ngọc Lâm, rộng rãi, trang nghiêm, một cảnh thiền môn thanh tịnh, đáp ứng nhu cầu tấn dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Kiến trúc


Bước vào cổng chùa, trước sân chùa Ngọc Lâm là tượng đài Phật Bà Quan Thế Âm một tay cầm tịnh bình, một tay cầm nhành dương liễu phóng tầm mắt xa xăm như lắng nghe tiếng nguyện cấu của chúng sinh, nguyện cứu khổ cứu nạn cho mọi sinh linh đang đắm chìm trong trầm luân, khổ ải.

Sát sân là ngôi chánh điện sừng sững, uy nghi, kiến trúc theo dạng cổ lầu, hai bên là lầu chuông và lầu trống, góc mái uốn cong, bốn góc có giao long uốn lượng, trên nóc mái là lưỡng long chầu nguyệt, với màu sắc hài hoà, trang nhã.

Ở mặt tiền, chính giữa là bảng danh hiệu chùa: Ngọc Lâm Tự. Phía bên tay phải với Sơn môn Trấn tỉnh và phía bên tay trái: Hải chúng an hoà.

 Mặt trước chánh điện là tấm hoành phi: Đại hùng bửu điện. Bên tay phải: Phật nhật tăng huy và bên tay trái: Pháp luân thường chuyển.  

Hai cột hai bên cửa chính với câu đối:

                                Thánh hộ già lam tứ chúng lục hoà tuyên bí điển

                                Tổ truyền chánh pháp nhất hoa ngũ diệp kế tông phong.

Giá trị


           Ngọc biếc vô ưu ẩn cát tường

          Lâm môn ngào ngạt toả trầm hương

          Tâm chơn phổ hạnh từ bi tịnh

          Khai thi Ta bà chuyển Pháp vương.

          Cho nên:

          Con về đành lễ Như Lai
          Thế gian Từ Phụ trên đài liên hoa
          Hôm nay trời đất thái hòa
          Mừng ngày Huý nhật  sáng lòa Tôn sư.

Chùa Ngọc Lâm không chỉ là nơi hướng dẫn Phật tử tu hành, tu nhân, hướng thiện mà còn là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của những người dân chất phát, hiền lành ở vùng quê Ngọc Diêm, Ninh Ích, huyện Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà.

Tham khảo


  • http://www.ninh-hoa.com/Chua-TriBuu_ChuaNgocLam.htm
  • https://thuvienhoasen.org/a7963/chua-ngoc-lam-khanh-hoa
  • https://quangduc.com/a27810/chua-ngoc-lam-khanh-hoa
Chấm điểm
Chia sẻ
3. Chùa Ngọc Lâm (Nguồn ninh-hoa.com)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *