Chùa Phạm Xá (Yên Mỹ, Hưng Yên)

Chùa Phạm Xá (Yên Mỹ, Hưng Yên)

Giá trị lịch sử

Tương truyền đình, chùa Phạm Xá được xây dựng trên khu đất xưa là đồn ải của tướng quân Trần Công Giản thời Trần chống quân Nguyên.

Kiến trúc

Chùa được xây dựng thời Hậu Lê những cấu kiện kiến trúc hiện nay chủ yếu mang phong cách thời Nguyễn. Chùa có kiến trúc kiểu chữ Đinh (T), gồm 5 gian Tiền đường và 3 gian Tam bảo. Trong chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật, đặc biệt là hệ thống tượng pháp mang phong cách nghệ thuật thời Lê – Nguyễn.

Di tích quốc gia

Đình, chùa, miếu được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 2 tháng 2 năm 1993.

Tham khảo

  • Trích “Phật giáo Hưng Yên xưa và nay”, tác giả Nguyễn Đại Đồng
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
eaf8a521bd23787d2132

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *