Chùa Phật Học Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh)

Chùa Phật Học Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Phật Học Hà Tĩnh ở xóm Đông Quế, Thị xã Hà Tĩnh, nay ở cạnh đường 26/3, Thành phố Hà Tĩnh. 

Ngôi chùa cổ

Chùa dựng khoảng năm 1942 – 1944. Lúc này viên Công sứ Pháp Môn (Moll) khuyến khích xây chùa, lập Hội Phật tử để hướng quần chúng vào tôn giáo.

Chùa, thật ra là hội quán Hội Phật giáo, nhưng cũng có chuông và một số pho tượng, có bàn thờ Phật, có người của Hội Phật giáo quản lý, thường gọi là sư.

Phế tích

Sau 1955, chùa dùng làm trường học, rồi bị phá.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
eaf8a521bd23787d2132-640x426

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *