Chùa Phổ Quang – Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng)

Chùa Phổ Quang – Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng)

Vị trí

Tên thường gọi: Chùa Phổ Quang – Nại Hiên Đông. Chùa tọa lạc ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Lịch sử

Chùa được xây dựng vào năm 1946. Kiến trúc hiện nay được trùng tu năm 1996. Điện Phật bài trí trang nghiêm. Đặc biệt, chùa còn giữ 21 pho tượng cổ bằng gỗ như: tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Chuẩn Đề, La Hán, Tứ Thiên Vương, Đạt Ma, Tế Công, Thánh Mẫu…

Chấm điểm
Chia sẻ
177-Chua Pho Quang Nai Hien Dong

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *