Chùa Phúc Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chùa Phúc Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Phúc Hải do ba làng Thanh, Tiền, Lê, xã Đan Tràng, tổng Đan Hải thờ chung, nên còn gọi là chùa Ba Làng, nay là xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân.

Kiến trúc

Chưa rõ chùa dựng vào thời gian nào, lâu ngày hư hỏng. Khoảng năm 1913 – 1914, các chùa trong xã đều rước về đây thờ chung, lúc này chùa được sửa sang lại, là một ngôi nhà gỗ, lợp tranh. Đến năm 1942, xã mới xây lại, ngôi chùa ba gian hai vận, hai tường hồi bít đốc, mái lợp ngói âm dương, nóc chùa đắp hình “lưỡng long triều nguyệt”, tường hồi kéo ra nối với hai cột hoa biểu, trên đắp đôi nghê chầu. Phía sau nối với hai gian xây dọc làm hậu cung, phía trước có lầu chuông. Ngoài là vườn hoa, bể cảnh, rồi đến cổng chùa.

Bài trí

Trong chùa có nhiều tượng Phật, đẹp nhất là pho “Phật ngự đài sen”, đặc biệt có nhiều tranh vẽ trên ván. Trong chùa có một số đối liễn, trong đó có câu:

Đính thượng điểm thạch đầu, kinh lịch thốn đan tràng cụ lễ, Tọa tiền khai châu nhãn, thiện lưu dư phúc hải vi phàm. Khi sửa chùa, người ta viết rút ngắn lại: Thành kính thốn đan tràng cụ lễ; Thiện lưu dư phúc hải vi phàm. (Thành kính tấc son bày đủ lễ, Thiện lưu phúc lớn, biển căng buồm) Đáng chú ý là trong hai câu có hai chữ “Đan Tràng” là tên xã, và hai chữ “Phúc Hải” là tên chùa. Tuy là chùa lớn, nhưng không có sư trụ trì, mà chỉ có ông sãi lo việc hương đèn trong chùa. Khi có lễ lớn thì thỉnh sư ở chùa khác về tụng kinh, lễ Phật. Sau cách mạng, các ngôi chùa trong xã Đan Tràng (nay là hai xã Xuân Đan, Xuân Trường): Chùa Hạc, chùa Ông Sở, chùa Mui, chùa Sác, chùa Vương đều hợp tự về đây. 

Tu bổ chùa

Chùa Phúc Hải nay vẫn còn, gần đây mới được tu bổ, xây cổng chùa, tường bao xung quanh. 

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *