Chùa Ngưu Sơn (Chùa Thanh Phúc – Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Chùa Ngưu Sơn (Chùa Thanh Phúc – Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Ngưu Sơn ở làng Ngưu Sơn, xã Thần Đầu, tổng Hoằng Lễ, nay là xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh.

Ngôi chùa cổ

Chùa có quả chuông đồng, mặt ngoài khắc dòng chữ “Ngưu Sơn tự chung”. Chùa bị phá, quả chuông thất lạc vào Quảng Bình.

Ngôi chùa mới

Gần đây, người ta xây lại ngôi chùa mới trên nền cũ, lấy tên là chùa Thanh Phúc, thường gọi là chùa Tam Bảo hay chùa Thanh Phúc.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *